Linquenda

Details over het schip Linquenda, BHS nummer 10172


Algemene gegevens
BHS-nummer Scheepsnaam Type schip Gebouwd van Bouwjaar Werf Plaats van de werf
10172 Linquenda Groninger zeetjalk ijzer in 1909 Mulder Stadskanaal
Gebied en vracht
Oorspronkelijk vaargebied Oorspronkelijk soort vracht Huidige ligplaats
Nederland,Duitsland, België en Denemarken vrachtvaart/diversen Amsterdam en omgeving, Zaanstreek en Haarlem
Korte geschiedenis van dit schip
Dit schip is in 1909 als Henderika gebouwd op de werf van Lucas Mulder te Stadskanaal in opdracht van J. de Vries.
In 1922 is het verkocht aan G. Kalkhuis en die gaf het de naam Linquenda.
De mast en zeilen werden in 1938 vervangen door een 2-cylinder HM-motor en er kwam een stuurhut over het achterdek, waarmee de zoon van G. Kalkhuis tot 1974 vracht voer.
Daarna ging het schip dienst doen als clubhuis van een zeeverkennersgroep te Velzen.
In 1996 kocht de huidige eigenaar het schip en heeft het weer onder zeil gebracht.
Illustraties:
Klik hier voor de afbeelding Creative Commons Licentie

Klik op de thumbnail voor een grotere illustratie (opent in een nieuw venster).
Klik hier voor de afbeelding Linquenda met vlas
Gemaakt op/in: 1952
Creative Commons Licentie

Klik op de thumbnail voor een grotere illustratie (opent in een nieuw venster).
Maten
Lengte Breedte Diepgang Holte Tonnage Hoogte mast
24 m 05 cm 5 m 03 cm 1 m 00 cm 1 m 95 cm 70,000 ton
Brandmerken:
Gegevens van het kadasternummer (brandmerk) “1094 B WINSCH 1954”
Brandmerk Naam eigenaar (vlgns kadaster) Naam schip (vlgns kadaster) Bijzonderheden
1094 B WINSCH 1954 - - -
Gegevens van het kadasternummer (brandmerk) “478 Z winsch 1929”
Brandmerk Naam eigenaar (vlgns kadaster) Naam schip (vlgns kadaster) Bijzonderheden
478 Z winsch 1929 - - -
Motoren:
Merk Type Serienr. Bouwjaar Nieuw of gereviseerd? Jaar geplaatst Jaar afgedankt
Perkins 6.354.4 1972
Merk Type Serienr. Bouwjaar Nieuw of gereviseerd? Jaar geplaatst Jaar afgedankt
Perkins
Verhalen over dit schip:
In 1922 werd het schip door Geert Kalkhuis gekocht op de helling te Buinermond
voor fl 10.000,--. In de jaren daarna werd het touwen hoofdwant vervangen door
staaldraad met spanschroeven en werd een topwant aangebracht. De grootschoot
(120 m) werd vervangen door een staaldraad met veer en met een lier bediend.
Zeilend heeft het schip alle Waddeneilanden met vracht bezocht van Texel tot
Fan”. De langste reis op de zeilen was met bomen van even boven Hamburg naar
Zaandam. In die tijd had je 4 … 5 gulden steun, maar deze reis bracht fl 650,--
op, alleen het loon voor de knecht (fl 7,50 per week) moest er nog af. In 1933 is
door de scheepvaartinspectie de mast afgekeurd en werd er bij Bodewes in
Hoogezand een nieuwe gemaakt uit het Asserbos (een vuren). Deze mast met een
korte top heeft het 6 jaar volgehouden en is gesneuveld tijdens een reis met
stenen van Nijmegen naar Zoutkamp. In verband met het weer werd besloten
binnendoor te gaan via Lemmer. Vlak bij de Schaasterbrug wilde de schipper de
nok nog iet hoger draaien met de lier. Er kraakte iets en de hele top kwam naar
beneden vlak langs Geert Kalkhuis, dwars door de luiken en bleef rechtop in de
buikdenning staan. Door de zeilmaker in Leeuwarden is de mast ingekort en kon er
alleen nog gereefd gezeild worden. 3 Maanden later werd de motor ingebouwd. De
motor was ingevoerd in 1919 (een 2-cylinder HMG) en heeft eerst in een sleepboot
gestaan van Jan Plezier in Delfzijl en is in 1938 overgezet in de Linquenda (en
heeft nooit reparatie nodig gehad).
In 1951 is de roef 2 spanten ingekort en verhoogd. Tevens werd een stuurhut
geplaatst en een z.g. Engels stuurwerk, tesamen voor fl 410,--.
In 1974 is het schip verkocht aan de Zeeverkennersgroep Dr. Ariëns om dienst te
doen als varend clubhuis.
Het ligt in de bedoeling van de Stichting het schip weer in de staat te brengen
van ca. 1925 - 1935, d.w.z. een zeilend bedrijfsvaartuig.
Gebruiksdoel:
- Opleiden voor de toekomstige vaarbewijzen voor leiders en leidsters van
Scouting Nederland;
- Varend verblijf voor de oudere jeugd van district Kennemerland en deze
vertrouwd te maken met het varen en zeilen op ruimer water met een groot
vaartuig.
Het spreekt voor zich dat voor het realiseren van bovenstaand streven de nodige
problemen opgelost moeten worden. De motor is ondertussen vervangen door een
moderner, sneller startend exemplaar.