Catharina Anna

Details over het schip Catharina Anna, BHS nummer 11461


Algemene gegevens
BHS-nummer Scheepsnaam Type schip Gebouwd van Bouwjaar Werf Plaats van de werf
11461 Catharina Anna klipper staal in 1905 Boot, wed. J. Woubrugge
Gebied en vracht
Oorspronkelijk vaargebied Oorspronkelijk soort vracht Huidige ligplaats
noord-Nederland vracht& bewoning Onbekend
Illustraties:
Klik hier voor de afbeelding

Klik op de thumbnail voor een grotere illustratie (opent in een nieuw venster).
Klik hier voor de afbeelding

Klik op de thumbnail voor een grotere illustratie (opent in een nieuw venster).
Maten
Lengte Breedte Diepgang Holte Tonnage Hoogte mast
28 m 25 cm 4 m 56 cm 1 m 20 cm 1 m 80 cm 18 m 00 cm
Brandmerken:
Gegevens van het kadasternummer (brandmerk) “834 B Leid 1929”
Brandmerk Naam eigenaar (vlgns kadaster) Naam schip (vlgns kadaster) Bijzonderheden
834 B Leid 1929 - - -
Motoren:
Merk Type Serienr. Bouwjaar Nieuw of gereviseerd? Jaar geplaatst Jaar afgedankt
Leyland Thornycroft 6 cil.scheepsdiesel 1979
Verhalen over dit schip:
gebeuren ging. Er breken turbulente dagen aan voor de eigendomssituatie van het
schip. Op 21-11-1929 komt de Geziena op naam van de bekende scheepsbouwmeester
Johannes Theodorus Fikkers te Muntendam. Deze verkoopt het schip op 25-11-1929
door aan Willem Timmer, schipper te Slochteren. Het zijn noeilijke tijden en
Willem Timmer kan het schip niet alleen bekostigen. Mevr. Geziena Reina
Bosvogel, echtgenote van Jacob van Lingen financiert mee met f 2600,00.
Uiteindelijk gaan de zaken zo slecht, dat op 4-8-1934 Mevr. Bosvogel, die
inmiddels weduwe is geworden, het schip koopt. Het is nu volop crisistijd.
Mevr. Bosvogel kan het schip niet meer aan een schipper kwijt en verkoopt haar
dan op 11-1-1935 aan cafehouder Hendrik Oudman te Groningen. De schuld bij
Mevr. Bosvogel wordtt op 7-3-1935 ingelost. Ondertussen heeft Oudman wel een
schipper-koper gevonden. Thomas Posthuma, schipper te Hommerts-Wijmbritseradeel
neemt het schip op 14-2-1935 over. Oudman blijft tot 4-11-1947 met f 2900,00
mede-financier van het schip. Bijzonder is dan dat deze financiering wordt
overgenomen door de vroegere eignaar Johannes Theodorus Fikkers,
scheepsbouwmeester die inmiddels van Muntendam verhuisd is naar Scheveningen.
Thomas Posthumus doet op 25-2-1950 het schip over aan zijn zoon Ruurd Posthuma,
ook schipper te Hommerts-Wijmbritseradeel, en op 26-5-1953 wordt Fikkers
uitgekocht. Alle jaren die voorbij gegaan zijn heeft het schip Geziena geheten,
maar nu krijgt zij de naam Onderneming. De volgende eigenaar is Geert van der
Vaart, werkzaam bij een baggerbedrijf te Zwolle. Het schip gaat dan dienst doen
als woning bij de werkzaamheden aan de Deltawerken. Niet alleen kreeg het schip
weer een andere eigenaar, maar ook een andere naam: Ouderzorg. In 1980 wordt
het schip gekocht door Frits M. de Vries fuit Drachten. Het is zijn verdienste
dat hij het schip weer volledig restaureerd. Alle ongerechtigheden verdwijnen,
het schip wordt weer volledig als eenmastklipper getuigd en ook inwendig worden
roef en knechtenvooronder in originele staat teruggebracht. Het schip kreeg
toen zijn huidige naam Catharina Anna. Het schip blijkt over dusdanige goede
zeileigenschappen te beschikken dat er driemaal de Enkhuizer klipperrace mee
wordt gewonnen. In 1991 werd Albert Moesker de nieuwe eigenaar.