Devel

Details over het schip Devel, BHS nummer 14991


Algemene gegevens
BHS-nummer Scheepsnaam Type schip Gebouwd van Bouwjaar Werf Plaats van de werf
14991 Devel (Zeeuwse) Schouw Staal in 1965 'De Amer' Drimmelen
Gebied en vracht
Oorspronkelijk vaargebied Oorspronkelijk soort vracht Huidige ligplaats
Zeeuwse wateren Visserij Rotterdam en omgeving, Waterweg en Z-H eilanden
Korte geschiedenis van dit schip
De Devel is een riviertje en natuurgebied in de Zwijndrechtse Waard, ten westen van de stad Zwijndrecht. Het stroompje slingert over een lengte van ruim acht kilometer vanaf park Hoge Devel in Zwijndrecht langs Kijfhoek, het Develbos, de Kleine Lindt en Slobberoord naar de Oude Maas. Het riviertje is op verschillende punten afgedamd en doorsneden door bruggen.In het verleden vormde de Devel een rivier in het verlengde van de Dubbel. Ten gevolge van de Stormvloed van 1322, waarbij een groot deel van de waard overstroomde en veel mensen verdronken, werd in 1331 door Willem III van Holland de aanzet gegeven tot bedijking van de Zwijndrechtse Waard en afdamming van de Devel bij Groote Lindt en Kleine Lindt. Na afdamming fungeerde hij als boezemwater. Met de ingebruikname van het elektrische gemaal verdween het nut van de boezem. De Devel heeft daardoor een periode deels droog gelegen. Na de uitbreiding van Kijfhoek is de Devel weer uitgegraven als natuurcompensatie (Munnikendevel).Bijzonder vooral is dat we de oorspronkelijke oeverwallen hier nog kunnen zien, omdat die nooit zijn gebruikt om dijken op te bouwen. Tegenwoordig vormt het gebied rond de Devel een interessant natuurgebied. In het vogelseizoen is het deels afgesloten voor publiek. Rietvogels hebben het hier prima naar hun zin en ook de schuwe roerdomp is soms te zien. Broedvogels zijn onder meer de blauwborst, grauwe kiekendief en tapuit.
Illustraties:
Klik hier voor de afbeelding Devel onder zeil
Gemaakt op/in: 1985
Copyright © Vorige eigenaar.


Klik op de thumbnail voor een grotere illustratie (opent in een nieuw venster).
Maten
Lengte Breedte Diepgang Holte Tonnage Hoogte mast
9 m 00 cm 3 m 50 cm 0 m 75 cm 6,000 ton 10 m 80 cm
Motoren:
Merk Type Serienr. Bouwjaar Nieuw of gereviseerd? Jaar geplaatst Jaar afgedankt
Albin AD-21 54579 1969 Nieuw 1973