De Meelboot

Details over het schip De Meelboot, BHS nummer 15187


Algemene gegevens
BHS-nummer Scheepsnaam Type schip Gebouwd van Bouwjaar Werf Plaats van de werf
15187 De Meelboot Boeieraak ijzer 1906 Van Limborgh Nieuw Lekkerland
Gebied en vracht
Oorspronkelijk vaargebied Oorspronkelijk soort vracht Huidige ligplaats
Regio Rotterdam Bollenstreek (incl. Leiden)
Korte geschiedenis van dit schip
Deze boeieraak is gebouwd bij de werf van Van Limborgh in Lekkerkerk (Nieuw Lekkerland) in 1906 voor D.A. Molenaar uit Capelle aan den IJssel, die het schip Familietrouw noemde.

De eerste meting is R3048N waarbij de afmetingen van het schip als volgt zijn: lang 16, 25 meter, breed 4,00 meter met een laadvermogen van 52,116 ton. De meting is op 12 juni 1906 uitgevoerd in Rotterdam.
Molenaar heeft een hypotheek op het schip genomen en het schip is daarom ingeschreven bij het Kadaster met brandmerk 5281 Rott 1906.

In 1912 wordt het schip verlengd met 3 meter tot 19,30 meter wat een laadvermogen van 65,834 ton oplevert. Het schip wordt op 25 juni 1912 in Lekkerkerk hermeten. Waarschijnlijk vindt de verlenging op de werf van aanbouw plaats.

Op 5 februari 1920 koopt Jan den Boef uit Alblasserdam het schip. Hij schrijft het schip in 1927 in bij het Kadaster met brandmerk 2573 B Rott 1927.

In 1930 wordt het schip van een HMG ruwoliemotor van 16 tot 18 pk voorzien en op 9 oktober 1930 hermeten in Dordrecht (meetnummer R3048N). Het laadvermogen komt op 62,363 ton.

Op 11 februari 1931 wordt de naam veranderd in Nooit Volmaakt.

Op 23 oktober 1936 is een akte opgesteld over de openbare verkoop van het schip omdat Jan den Boef zijn hypothecaire verplichtingen ten opzichte van Johanna Elisabethe Klein, weduwe van Mr Johannes Petrus van den Blink uit Ginneken niet kan voldoen. Hij heeft in 1930 een lening van f 7300 bij haar genomen waarop hij elk half jaar op 1 februari en 1 augustus af moet lossen. In 1931 ten minste f 100,- en de jaren daarna minstens f 150,- met een rente van 6%.

Jan den Boef heeft slecht 1 maal f 100,- betaald. Op wordt een veiling gehouden, ingeschreven in het kadaster op 23 oktober 1936, waar Leendert Pieter van Driel, timmerman uit Alblasserdam het schip koopt voor f 1100,-.

Op 18 maart 1954 verkoopt Leendert Pieter van Driel, dan zonder arbeid, het schip aan Greelt Sippens, schipper te Rotterdam voor f 3400,-. In de acte van levering staat de motor, HMG 2 cilinder 16-18 Pk er nog in. Het schip wordt omgedoopt in Tagrijn de Brug met ligplaats Coolhaven Rotterdam.

Uit een acte van 21-11-2014 blijkt dat de heer G. Willemse het schip verkrijgt via verjarende verkrijging. De erven van Greelt Sippens hebben 20 jaar voorbij laten gaan en tevens blijkt dat de heer Willemse het schip ondershands gekocht heeft via een Rotterdamse handelaar dhr B Fikkers voor f 5250,- op 28-6-1979 waarschijnlijk naar aanleiding van het overlijden? van de eigenaar. Dit stuk is niet helemaal duidelijk. De HMG motor staat er dan niet meer in en een andere voortstuwingsinstallatie werd niet geplaatst.

Dhr G. Willemse woont aan boord van het schip tot 2016, het schip is dan geregistreerd als Woonark in de Pelserthaven in Rotterdam. Noah heet het onder deze eigenaar maar dit is kadastraal nog steeds Tagrijn de Brug. De gemeente Rotterdam wijzigt het bestemmingsplan tbv de Pelsert haven, woonark eigenaren worden uitgekocht i.v.m. de veranderde bestemming van het industrie gebied. Dhr G Willemse heeft hart voor 2 historische casco's/ woonarken die inmiddels verlaten zijn en op de nominatie voor sloop staan na uitkoop. Dankzij Dhr Willemsen en de bereidheid van de gemeente Rotterdam worden 2 historische casco's (Waaronder Tagrijn de Brug) uit de Pelserthaven behouden.

Met speciale dank aan George Snijder en Sanne Vos voor het nodige speurwerk!
Maten
Lengte Breedte Diepgang Holte Tonnage Hoogte mast
19 m 27 cm 4 m 00 cm 0 m 90 cm 62,363 ton
Motoren:
Merk Type Serienr. Bouwjaar Nieuw of gereviseerd? Jaar geplaatst Jaar afgedankt